Logo Pleijboza Boomzaden & Wildbloemen

Pleijboza BV is opgericht in 1981 als eenmanszaak en in 1992 omgezet in een BV als werkmaatschappij.

De directie wordt gevoerd door Pleijboza Beheer BV waarvan de eigenaar Reinder Pleijter, directeur-grootaandeelhouder is.

Pleijboza is gespecialiseerd in de oogst en levering van boom-en heesterzaden, wildbloemzaden en bosplantsoen.

Belangrijkste doelstelling is de levering van zaden en planten van hoogwaardige kwaliteit aan boomkwekerijen, aannemers en overheidsinstellingen ten behoeve van bos-en landschapbouw in de EEG-landen.

Door kwaliteitsverbetering en innovatie hoopt ons bedrijf een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan duurzame verbetering van bosopstanden en verfraaiing van het landschap in de EU.

80 % van de omzet wordt geleverd in de omringende EEG landen, Belgie,Engeland,Denemarken, Duitsland en Frankrijk.

Wildbloemzaden en graszaden worden hoofdzakelijk geleverd in Nederland aan gemeenten en groenaannemers.